Inspiratie

Bouwen met vertrouwen

door | 4 apr 2022 | LEGO Serious Play, Organisatieverandering

Door Annemiek Kamp
Facilitator, onderwijsinnovator, adviseur, docent

Meer posts:

“Bouw een toren. Je krijgt daarvoor vier minuten de tijd. Begin met een zwart blokje en eindig met een geel blokje.” De LEGO Serious Play (LSP) sessie is begonnen. De zakjes met LEGO mogen open en iedereen verlegt als vanzelf zijn of haar focus naar deze opdracht en begint te bouwen.  

Meestal popt de vraag op: “Moet de toren zo hoog mogelijk?” De opdracht zegt daar niets over, maar eigen interpretaties van wat gezegd is ontstaan snel. Wat is voor jou een toren? Zo hoog mogelijk of vind je een stevige basis juist belangrijk? “Moet je eigenlijk alle steentjes uit het zakje gebruiken?” Ook dat heb ik niet gezegd. Ook niet dat het eerste steentje onderop moet en het laatste bovenop. Interessant hoe iedereen een eigen betekenis verleent aan dezelfde woorden. 

Na vier minuten heeft iedereen de toren klaar. Ze zijn allemaal anders. Het verschil in de uitvoering van één en dezelfde opdracht wordt direct duidelijk. En dat is meteen ook hoe LEGO Serious Play  werkt. De groep agendeert een vraag, probleem of uitdaging en ieder groepslid bouwt een eigen antwoord. De modellen die ontstaan zijn altijd verschillend, en ook altijd allemaal goed. Je handen helpen antwoorden in jezelf te vinden en deze vorm te geven. Doordat iedereen meebouwt maken we optimaal gebruik van de bijdrage die iedereen in het team kan leveren. Iedereen voelt zich gehoord en betrokken. 

Door aan het begin van een sessie tijd te nemen voor ‘skills building’, kan iedere deelnemer (opnieuw) vertrouwd raken met het bouwen met LEGO en met de LSP-methodiek, zonder dat we ons al helemaal mee laten voeren in de inhoud. Het creëert een sfeer van gelijkwaardigheid en maakt dat iedereen is aangehaakt. De verbinding vormt een goede basis om samen verder aan de slag te gaan. Hoe mooi zou het zijn als je in ieder team en voor iedere uitdaging zo met elkaar aan de slag kan? We helpen graag om te verbinden, verkennen, veranderen!  

 

 

 

Meer posts:

Met ons werken?

 

Wij leveren graag maatwerk waar nodig.

De eerste stap is een vrijblijvend intakegesprek.

Mogelijke bouwstenen

Training

Coaching on the job

Workshop

Ontwikkel-traject

Pin It on Pinterest