Inspiratie

Vrij spel vermindert ongelijkheid 

door | 24 jan 2022 | Onderwijs, Spelend Leren

Door Annemiek Kamp
Facilitator, onderwijsinnovator, adviseur, docent

Meer posts:

Spelen helpt kinderen leren, vergroot inclusiviteit en vermindert ongelijkheid. Een nieuwe studie van de LEGO Foundation, Learning Through Play: increasing impact, reducing inequality laat dit zien. Veel kinderen worden beperkt in hun  mogelijkheden door omstandigheden waarin ze opgroeien. Zo ontstaan er grote verschillen tussen kinderen afhankelijk van hun achtergrond. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de kinderen zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel. De maatregelen, genomen tijdens de pandemie hebben de verschillen verder uitvergroot. 

Ook in Nederland zien we volop kansenongelijkheid in het onderwijs. Het opleidingsniveau van ouders en de mate waarin zij verschillende vormen van stress ervaren maakt té veel verschil tussen leerlingen in de kansen die zij hebben op succesvolle schoolloopbanen en latere carrièremogelijkheden. De verschillen komen niet alleen naar voren in Cito-scores en schooladviezen, maar ook in de bredere ontwikkeling van kinderen. Denk aan verschillen in vertrouwen in de wereld, een aantrekkelijk toekomstperspectief en relaties met anderen die hen verder kunnen helpen op hun levenspad (Enthoven, Clinton en Beemsterboer, 2021).  

Het verkleinen van kansenongelijkheid vraagt om een focus op de brede ontwikkeling van kinderen, met aandacht voor hun plaats in de wereld. Het doel van de LEGO Foundation is om spelend leren meer vanzelfsprekend te maken, zodat alle kinderen kunnen opgroeien tot creatieve, betrokken mensen die zich hun leven lang blijven ontwikkelen door te blijven spelen. “Every moment of play is a moment to learn!” 

Literatuur
  • Learning Through Play: increasing impact, reducing inequality, Lego Foundation, 2021
  • Kansen in context: contextbewust onder- wijs en onderzoekend vermogen om als leraar pedagogisch betekenis te kunnen geven aan sociologische analyses van kansenongelijkheid, Mascha Enthoven, Colleen Clinton & Marietje Beemsterboer, Hogeschool Inholland  
  • Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(4) 2021  

 

Meer posts:

Met ons werken?

 

Wij leveren graag maatwerk waar nodig.

De eerste stap is een vrijblijvend intakegesprek.

Mogelijke bouwstenen

Training

Coaching on the job

Workshop

Ontwikkel-traject

Pin It on Pinterest