Werkwijze

Hoe we resultaat boeken

Spelend leren, werken en ontwikkelen wordt een vertrouwde manier van doen

‘Wat werkt voor jullie’ vormt de basis voor de duurzame verandering, persoonlijk en in de organisatie.

Eigenaarschap

Wij faciliteren het ontwikkelingsproces. Het eigenaarschap van de vraag blijft bij de klant.

Maatwerk

We bieden maatwerk, in de vorm van een traject waarin we samen steeds afstemmen wat de volgende stap is.

Zelf ontdekken

We reiken verschillende werkwijzen en tools aan om als organisatie of team je eigen antwoorden te vinden.

Hoe we werken?
Zo dus.

onze Gereedschapskist

Lego serious play

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is een methode waarbij deelnemers gefaciliteerd worden in een proces van creatief denken en probleem oplossen. Ieder bouwt zijn of haar antwoord op de vraag die voorligt met LEGO®. In een combinatie van storytelling en spel, presenteren deelnemers aan elkaar hun bijdrage. Aan de hand van 7 verschillende technieken wordt op individueel, groeps- en bedrijfsniveau een oplossing van het vraagstuk dichterbij gebracht; de beleving is uniek, het resultaat ijzersterk en door de krachtige beelden kun je de oplossing letterlijk voor je zien.

Green Brick

LEGO® SERIOUS PLAY® Green Brick is een onderwijstoepassing van LSP. De mix van storytelling en spel ondersteunt leerlingen en studenten bij het vertellen van hun verhaal of bij het bijdragen aan de oplossing van het vraagstuk dat voorligt.

Design play
Beter inzicht krijgen in je doelgroep, Ideeën genereren, Ideeën combineren, voorwaarden uitwerken en een prototype presenteren. Design Thinking in combinatie met de kracht van LEGO SERIOUS Play. We gebruiken soms de blokjes of we combineren ze met allerlei technieken om het creatieve proces te doorlopen. En als het nodig is helpen we je om dat proces ook nog helemaal zelf vorm te geven.
Storytelling

Storytelling als manier om je verhaal te delen en anderen er in mee te nemen. Binnen LSP ben je daar al mee bezig geweest. Maar hoe vertel je jouw verhaal vanuit persoonlijk leiderschap? Hoe blijf je vanuit je kernwaarden, inspirerend en op positieve wijze vorm geven aan de ingezette verandering?

sociocratische gespreksvoering

Playful leren en werken vraagt om gelijkwaardigheid in de omgang met elkaar. Sociocratisch overleg zorgt voor betrokkenheid, gedragen, met consent genomen, besluiten en heldere afspraken binnen je organisatie. Een sociocratische werkwijze resulteert in een sterk gevoel van veiligheid en verbondenheid, belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling.

LEGO education onderwijsmaterialen - Academy training
Als onderwijstak van LEGO ontwikkelt LEGO Education materialen voor in het onderwijs. Helemaal gebaseerd natuurlijk op de uitgangspunten van Playful Learning. Met deze materialen, de bijbehorende lesinpsiratie en een training kunnen leraren zelf aan de slag in de klas.
Role play

Role play gaat hand in hand met verandering en ontwikkeling. Een veranderende situatie vraagt om een andere rolinvulling met ander gedrag. Jezelf daarin oefenen, het gedrag dat je zou willen laten zien ontwikkelen en verkennen, het effect op de ander ervaren en eventueel bijsturen. Samen onderzoeken hoe jij je rol zichtbaar maakt, verbaal en non-verbaal.

DE 3 V‘s

Duurzame verandering is geen project. Ieder begin was ook een einde en ieder eind is slechts een tussenstation naar een nieuw begin. Iedere verandering geeft je nieuwe mogelijkheden om te blijven spelen en nieuwe verbindingen met mensen en de wereld om je heen te leggen. En je dan weer samen spelend verder te ontwikkelen. 

Verbinden

Wat doen of weten we al? Wat willen we behouden? Waar willen we meer van? Waar dromen we van?

Verkennen

Spelen en experimenteren. Nieuwe kennis, vaardigheden en houdingen worden eigen gemaakt.

Veranderen

Reflecteren en contempleren: met het hoofd én het hart. Dus werkt het én word ik er blij van. Zo ontstaan duurzame veranderingen.

“Spel – een playful mind – is de turbostand van intrinsieke motivatie”

Rob Martens

We moeten spelen, Nivoz

Met ons werken?

 

Wij leveren graag maatwerk waar nodig.

De eerste stap is een vrijblijvend intakegesprek.

Mogelijke bouwstenen

Training

Coaching on the job

Workshop

Ontwikkel-traject

“The shortest distance between two people is a story.”

Patti Digh

Pin It on Pinterest